Over H2 interactive Contact

Voordelen van de plug-in bibliotheek

De voordelen voor de klant

De gebruiker van de Plug-in Bibliotheek is niet langer afhankelijk van de vaak beperkte openingstijden van een stand-alone bibliotheek. Gemak en flexibiliteit staan voorop. De klant maakt zelfstandig gebruik van de voorzieningen.

De iPads maken het begrip ‘online’ laagdrempelig en begrijpelijk voor iedereen. De klant raadpleegt online bestanden, bezoekt de catalogus, bekijkt foto’s en filmpjes of zoekt vrij op het internet, afhankelijk van de wensen van de bibliotheek.

Door de plug-in formule en de digitale inrichting leren mensen de bibliotheek op een geheel nieuwe wijze kennen. Nog altijd biedt de bibliotheek verdieping, vermaak en ontspanning. Maar wie had gedacht dat dat ook vanuit een ziekenhuis of een hotellobby zou kunnen?

De voordelen voor de bibliotheek

Het verkeer dat een Plug-in Bibliotheek genereert is soms zo aantrekkelijk voor een gastorganisatie, dat vierkante meters niet bij de bibliotheek in rekening worden gebracht. Hierdoor, en doordat de Plug-in Bibliotheek onbemenst is, zijn de structurele kosten lager. De bibliotheek bouwt een fijnmazig netwerk rondom de klant. Meer plekken, dichterbij de gebruiker, voor minder geld.

Uitbreiden, verplaatsen of veranderen kan op ieder moment. De Plug-in Bibliotheek is extreem flexibel in te zetten.

De Plug-in Bibliotheek volgt de landelijke huisstijl en is daardoor direct herkenbaar, ook al staat hij op de meest onverwachte plekken.